Dincolo de
BREAKING NEWS

Kosovo - o pace prea îndepărtată

Articolul semnat de Liviu Ioan Tatu vă va ajuta să înţelegeţi cele mai recente aspecte legate de statutul provinciei Kosovo, o problemă cu rădăcini de sute de ani, cu mulţi actori/jucători implicaţi, animaţi de un noian de interese, şi cu un final...

[citeste]

IPOTEZA "Z"

In cazul declarării independenţei Kosovo, va incerca Federaţia Rusă sa reacţioneze militar, in Balcani sau in altă zonă?
Da
Nu
Nu stiu

Arhiva
Citeste >>

Advertise here!

PETROM SERVICE

CAUTA

Lumea militara RSS RSS

Arhiva pdf - LUMEA MILITARA

Acasa nr.1/2011
Informaţie şi decizie în management

Tudor Niculescu
Informaţie şi decizie în management

Articol introdus pe 23/11/2011

Editura Miltară ne propune sub semnătura generalului-maior dr. Cătălin Zisu şi a colonelului (r) dr. ing. Alexandru Mihalcea, o lucrare de sinteză, Dimensiuni informaţional-decizionale ale sistemelor manageriale, completând procupările constante pentru acest domeniu ale celor doi autori, concretizate în alte trei lucrări anterioare apărute la aceeaşi casă editorială.

Înainte de toate, o trecere în revistă a temelor abordate în acest volum. Se opresc cei doi specialişti asupra: modelelor optimizate în studiul sistemelor manageriale, (avantajele modelării, tipologii de modelări, procese decizionale cu optimizare), proceselor manageriale şi corelaţia informaţie-decizie, (capacitatea operaţională a sistemului managerial, fiabilitatea şi viabilitatea în studiul proceselor/sistemelor manageriale, abordarea sistemică a domeniului), securitatea sistemelor manageriale, (securitatea ca resursă de fiabilitate, viabilitate, remodelare parametrică şi structurală a procesului, corelaţia securitate-calitate, metode de evaluare a sistemelor complexe, ameninţări şi vulnerabilităţi în sistemele de securitate informaţională), managementului riscurilor (elementele care delimitează mediul informaţional decizional în care activează un sistem managerial, relaţia: certitudine-incertitudine-risc, etapele managementului riscului, strategii de tratare şi analiza riscurilor critice), aspecte ale conducerii în sistemele manageriale.

Sunt foarte multe şi de bună calitate sursele bibliografice pe care autorii le consultă, aproape o sută de lucrări, de la enciclopedii de renume consacrate domeniului (The Blackwell Encyclopedia of Management, 2005, Encyclopedia of Information System, 2003), la autori consacraţi precum Cliff Bowman, Gerald Cole, Ilie Gheorghe, Kenneth E. Kendall, Ovdiu Nicolescu, Liviu Scrieciu, Victor Vroom, pentru a aminti doar câteva nume româneşti şi străine.

La un volum mare de informaţie, capcana întinsă autorilor bucuroşi de varietatea surselor este redactarea sintezei, chestiune care este excepţional surmontată de generalul-maior dr. Cătălin Zisu şi colonelul dr. ing. Alexandru Mihalcea. Iată, de pildă, capitolul opt al lucrării, Aspecte ale conducerii în sistemele manageriale, poate unul dintre cele mai didactice, cu foarte multe surse şi trimiteri,careeste un exemplu excelent de sinteză reuşită atât ca redactare cât şi din punctul de vedere al acoperirii domeniului, fie că este vorba de referirile la componenţa umană a organizaţiilor, de actul conducerii sau de managementul prin prisma teoriei conjuncturale.

Desigur, vocaţia didactică a celor doi specialişti este incontestabilă, ea se vădeşte atât în siguranţa decupării temelor şi a conceptelor, în limpezimea expunerii, în explicarea teoriilor şi tipologiilor.

Autorii îşi propun să demonstreze deosebita importanţă a componentei informaţional-decizionale în structura eficientă a sistemelor manageriale, adică, să arate cum, un sistem de reguli, resurse şi mijloace permite aplicarea de proceduri unei structuri manageriale, pentru realizarea unor obiective anterior cuantificate. Bogata literatură de specialitate, cazuistica variată a ultimilor ani au determinat această explorare a altimelor paradigme, abordări în domeniu, lucrarea celor doi autori, constituind pentru specialiştii români un valoros instrument de studiu şi referinţă.

Volumul se adresează unor categorii variate de beneficiari, graţie tematicii abordate şi calităţilor autorilor: din perspectiva structurii, sigur, tinerii vor fi interesaţi, fie ei studenţi în managementul organizaţiei militare (şi nu numai) sau tineri ofiţeri interesaţi de luarea deciziei, analiza şi impactul informaţiei, a situaţiilor de risc şi tratamentul acestora. Din perspectiva conţinutului şi a abordării, volumul interesează şi specialiştii aflaţi în situaţia de a adopta decizii strategice, mai ales acum, într-o lume aflată în transformare, proces pe care îl cunoaşte din plin şi organizaţia militară.

Fii primul care comenteaza acest articol.


ALTE ARTICOLE DE ACELASI AUTOR

Informaţie şi decizie în management